Jdi na obsah Jdi na menu
 


CANTATE LUHAČOVICE 2013

23. 6. 2013

CANTATE LUHAČOVICE

 

 

V sobotu 1.června 2013 se v Luhačovicích na Lázeňském náměstí uskutečnilo již 23. CANTATE - PŘEHLÍDKA DUCHOVNÍCH PÍSNÍ s mezinárodní účastí , organizovaná ORLEM ČR a orelskou župou Velehradskou. Motto letošního CANTATE - „ Dědictví Otců zachovej nám Pane“.

Tak jako většina větších akcí Orla začíná duchovním zamyšlením, či mší svatou, tak i Cantate začínalo v 11.30 hod požehnáním v kostele Sv. Rodiny, které měl duchovní rádce Orla župy Velehradské P.František Král.

Od 12.30 hod řízné tony dechové hudby Nivničanky přilákaly k podiu luhačovské obecenstvo..Zatím, co zněly líbivé tony a písně, pořadatelé měli těžkou hlavu, jak rozhodnout kvůli nejistému počasí – zda přehlídka proběhne venku , či uvnitř Společenského domu, kde už bylo vše připraveno. Těsně před 14. hodinou se rozhodli vše přestěhovat na venkovní podium a věřit, že počasí vydrží. Letos se přihlásilo 15 souborů s celkem 255 účinkujícími.

Moderátor Mgr. Petr Pěcha, předseda kulturní rady Orla pozval na podium 1. místostarostku Orla Ing. Miluši Mackovou a starostu župy Velehradské Josefa Častulíka, kteří přivítali všechny přítomné, jak diváky, tak účinkující a popřáli zdar této akci. Dalším vzácným hostem byl P. MGr. Petr Dujka – člen duchovní rady Orla, který ve svém, jako vždy, duchaplném projevu objasnil význam této orelské akce.

A už se na podiu střídaly soubory jeden za druhým, představované Petrem Pěchou s jeho komentáři, proloženými jak vtipnými poznámkami, tak hlubokými myšlenkami a výzvou k zamyšlení . Všechny tyto následující písně - jako modlitby - věnoval 3 lidem, které si to zaslouží. V první řadě sestře Věře Haluzové – zakladatelce Cantate, která leží v nemocnici a je v duchu s námi, P. Jargusovi , právě zemřelému bývalému dlouholetému duchovnímu správci

v Kunovicích a zemřelému P. Mikuláši Buzickému.

Z 15 přihlášených souborů 2, pro značnou nemocnost svých členů, nepřijely. Tleskat se mohlo následujícím:

1. Malá schola Vizovice

2. Polský mužský Chrámový sbor z Ratiboře

3. Schola Křenovice

4. Dětská schola kostela P.Marie Pomoc. křesťanů ve Zlíně

5. Schola St. Město

6. Schola Slavkov u Opavy

7. Schola Moutnice

8. Schola Kunovice

9. Harmoni Nové Město nad Metují

10. Místecký chrám.sbor Cantores Domini

11. Písečánek – jednota Orla z Mor. Písku - 4 děvčata, 2 chlapci ve slováckých krojích v doprovodu

3 muzikantů.

12. Tetičky z Kunovic - folklorní soubor

13. SPS Florián Domanín

Všechny soubory zasluhují pochvalu, velmi se líbily . Nutno ještě dodat, že téměř všechna vystoupení provázel drobný jemný déšť , který však neodradil žádného účinkujícího, ba ani diváky.

Během probíhajícího programu navštívil Cantate také otec arcibiskup Jan Graubner, který se zastavil cestou z Komně, kde uděloval svátost biřmování – pozdravil účinkující a přítomné diváky

a popřál všem hodně zdaru .

Letos poprvé hodnotila vystoupení i odborná porota pod vedením P. Petra Dujky, pro kterou bylo velmi těžké rozhodnout o nejlepších. Kromě chrámových sborů z Polska a Frýdku Místku a smíšeného pěveckého sboru Florián z Domanína , které vystupují pod profesionálním vedením stále na vysoké úrovni, se velmi zlepšila úroveň ostatních účinkujících. Přesto porota vybrala 3 soubory nejen podle kvalitativního hlediska, ale i podle jejich vystupování a také podle názoru dotázaných diváků. Diplomy byly předány souborům:

1. Harmoni Nové Město nad Metují

2. Schola Slavkov u Opavy

3. Místecký chrámový sbor

Na závěr starosta župy Velehradské Josef Častulík poděkoval všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu tohoto odpoledne i přítomným divákům . Velký dík zazněl z úst 1. místostarostky Orla Ing. Miluše Mackové pro Marii Habartíkovou, která se největší měrou angažovala a bezvadně zorganizovala celou akci.

Tato probíhala pod záštitou pana arcibiskupa MONS. Jana Graubnera

a za finanční podpory Zlínského kraje, za níž patří velký dík.

Poslední tečkou bylo požehnání od P. Petra Dujky také s poděkováním, s přáním šťastné cesty domů a s nadějí na setkání na Cantate v příštím roce.

   

Emilie Zemánková

župa Velehradská

 

 

Náhledy fotografií ze složky CANTATE LUHAČOVICE 2013

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář