Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duchovní slovo

23. 8. 2008

Duchovní slovo

V neděli, Slavností sv. Petra a Pavla apoštolů, jsme vstoupili do roku sv. Pavla (2000 let od jeho narození). Petr shromáždil první křesťanskou obec ze synů Izraele, Pavel se stal apoštolem národů. Byl velkým, neúnavným "bojovníkem" pro Boží věc.

Používal sportovní terminologii - běh o závod "oni usilují o věnec pomíjející, my však o věnec nepomíjející". Už tenkrát dával sportu smysl.

Boží prozřetelnost, onen běh o závod - spása nesmrtelných duší - ho zavála až do Soluně, jednoho z největších tehdejších řeckých měst.

Zde založil velkou církevní obec, které pak adresoval dva dopisy. Křesťanství zde zapustilo hluboké kořeny. Víra se od 1. století předávala z generace na generaci, aby pak začátkem 9. století byla vtištěna do srdce sedmi dětem, z nichž dvě se jmenovaly Konstantin - Cyril a Michal - Metoděj. Tito jsou od kolébky vychováváni v křesťanském duchu, aby se jako mladí muži stali misionáři u Chazarů na Krymu.

Odtud přinesli ostatky třetího nástupce sv. Petra, sv. papeže Klimenta I., nejprve do Konstantinopole, pak na Moravu a odtud až do Říma (867).

Zlomovým se v jejich poslání stal rok 863, kdy jsou posláni jako misionáři znalí slovanské řeči na Velkou Moravu. Aby mohli slavit bohoslužby v řeči lidu, jemuž měli hlásat evangelium, přeložili bohoslužebné knihy a Písmo svaté do slovanského jazyka. Postarali se také o výchovu svých žáků, aby jejich dílo mělo pokračovatele.

Konstantin působil na Moravě asi pět let, pak odchází do Říma, kde vstoupil do kláštera a přijal jméno Cyril. Umírá 14. února 869 se slovy na rtech: "Vyslyš mou modlitbu Bože a ochraň své věrné stádo, jemuž si mne, svého neužitečného a nehodného služebníka, postavil do čela".

Sv. Metoděj pak přejímá onu štafetu a pokračuje v jeho díle na Velké Moravě, kde také pokřtí českého knížete Bořivoje a kněžnu Ludmilu.

Umírá 6. dubna roku 885 a je pohřben na velkomoravském Velehradě, tedy na území naší Župy velehradské. Právě ono území bylo jejich působením nejvíce posvěceno. Pro nás je to velká výzva a závazek zároveň. Žít odkaz - dědictví našich otců v našich rodinách, jednotách, župě a našich srdcích jako takových. Je třeba stále pamatovat, že Orel byl na této víře soluňských bratří založen a postaven.

Příští rok budeme slavit 100 let od založení Orla a 1140 let od smrti - nebeských narozenin sv. Cyrila.

Ať se tedy staneme těmi, kdo štafetu víry předanou sv. Pavlem pak sv. Cyrilem a Metodějem, sv. Ludmilou, sv. Václavem, sv. Janem Sarkandrem, Božím služebníkem Antonínem Cyrilem Stojanem, Mons. Janem Šrámkem a námi přijatou předáme i druhé stovce trvání naší křesťanské tělovýchovné organizace.

"Víře vždy věrni budou Moravané: dědictví otců, zachovej nám Pane!"
P. František Král, děkan a duchovní rádce Župy velehradské.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář