Jdi na obsah Jdi na menu
 


Orel a Svatý Hostýn

24. 8. 2008
Orel a Svatý Hostýn
 
Tyto dva pojmy mají k sobě velmi blízko. Stejně tak i Orel a posvátný Velehrad. Bude tedy užitečné, aby i náš župní zpravodaj se občas o těchto místech zmínil a přiblížil je našim členům častěji, než jednou za rok při příležitosti naší společné návštěvy při orelských poutích na tato místa.
Dnes tedy několik informací o Sv.Hostýně. Sv. Hostýn má trochu výjimečné postavení, protože zde nejsou žádní stálí obyvatelé – farníci. Proto je zcela přirozené, že musela vzniknout organizace, která by farní rodinu nahradila. A tou je Matice svatohostýnská, občanské sdružení (podle dnešních platných zákonů), která má v současné době více jak 7 tisíc členů – převážně z Moravy. Byla založena už v r. 1895, během 2.světové války byla její činnost utlumena a v r. 1950 byla komunisty zrušena a obnovena po r.1990 z podnětu arcibiskupa Mons.Vaňáka iniciativou nedávno ve Strážnici zemřelého otce Vladimíra Tomečka.
Jejím hlavním posláním je poskytování služeb poutníkům a návštěvníkům Sv.Hostýna – především ubytování při poutích a při společných duchovních cvičeních nebo i při soukromých pobytech těch, kteří chtějí pod ochranným pláštěm Panny Marie načerpat další síly do překonávání strastí „v tomto slzavém údolí“. (Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že takový několikadenní pobyt na Sv.Hostýně je skutečně ozdravný pro tělo i duši.)
Za uplynulých 17 let udělala Matice na Sv.Hostýně velký kus práce, což je patrné zejména na zrekonstruovaných poutních domech. Ale na začátku bylo třeba vyřešit zejména základní životní funkce: zajistit dostatek vody (nový vodovod), nahradit uhelnou kotelnu lokálními plynovými (plynovod z Chvalčova), vyřešit odpady (napojení na čističku v Bystřici), umožnit parkovaní autobusů, zrekonstruovat veřejné toalety, přizpůsobit kuchyně požadavkům EU. Mnoho lidí nerozlišuje, že na Sv.Hostýně působí dva subjekty – již zmíněná Matice, která se stará o „civilní“ zařízení a duchovní správa, která se stará o sakrální objekty, tj. baziliku, přilehlé kaple (ambity) a tzv. Vodní kapli na úpatí schodiště, obě křížové cesty – oba tyto subjekty hospodaří zcela samostatně, i když úzce spolupracují. Všechny tyto akce by se ale nedaly uskutečnit bez finanční podpory jak členů Matice, tak i všech ostatních ctitelů tohoto posvátného místa. Matici řídí jedenáctičlenný výbor, který pracuje bezplatně a je volen na 3 roky valnou hromadou, zaměstnává nyní 7 placených pracovníků. Tři restaurace, které nabízejí široký výběr jídel, jsou v pronájmu soukromých podnikatelů.
Co se ale chystá na Sv.Hostýně v nejbližší době? Připravuje se v naší republice první oficiální značená poutní cesta mezi Sv.Hostýnem a Velehradem. Bude měřit 49 km a bude vybavena 25 zastaveními, na kterých bude vkusný panel s lavičkami – na tomto panelu budou prezentovány 3 oblasti toho kterého místa: jednak přírodovědné zajímavosti, významné osobnosti kulturního či náboženského života a duchovní část (určitá pasáž z Písma k zamyšlení a rozjímání na cestu). Bude to jakási obdoba již známých naučných stezek. Náklad na vybudování cesty se bude pohybovat kolem jednoho milionu Kč – Matice už uzavírá smlouvy se sponzory, kteří mohou zafinancovat některé zastavení (s uvedením sponzora na panelu) – jedno zastavení bude stát 30 tisíc Kč. Poutní cesta bude otevřena už letos těsně před Velehradskou poutí – první poutníci vyjdou ze Sv.Hostýna ve čtvrtek 3.července, první den dojdou po 20 km do Zlína, kde bude nocleh a v pátek 4. července dojdou na Velehrad před koncertem „Dobré vůle“. Je samozřejmě možné se k poutníkům přidávat po trase a věříme, že právě orli z naší župy si tuto historickou příležitost nenechají ujít. Pro poutníky bude připraven průvodce s popisem trasy i se všemi zajímavostmi, budou i příležitostná razítka.
Těšíme se na shledání na sv.Hostýně nebo na trase a určitě na Velehradě!
 Václav Lednický
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář