Jdi na obsah Jdi na menu
 


Setkání seniorů župy Velehradské 10.10.2008

17. 11. 2008
Setkání seniorů župy Velehradské
 
   Po překvapivě velmi úspěšné akci z roku 2007 se uskutečnilo i letos setkání seniorů župy Velehradské. Konalo se dne 10. října 2008 v Orlovně v Uherském Hradišti. Na úvod všechny přítomné přivítal starosta župy Velehradské a Tomáš Bernatík z jednoty Staré Město přednesl báseň. Beseda probíhala v srdečné atmosféře. Po hodnotném projevu bratra starosty župy ing. Antonína Zeliny o poslání Orla i o situaci, v níž se Orel ocitl po únoru 1948 a následném pronásledování Orlů a jejich obětech, následovaly příspěvky přítomných .
- Sestra Ludmila Stuchlíková ze Starého Města, dlouholetá členka Orla, přednesla a zazpívala, orelskou hymnu Hoj, orli, mocnou perutí od Josefa Nešvery, kterou někteří přítomní ani neznali text napsal Karel Dostál Lutinov:           
 
         Hoj, orli, mocnou perutí, k nepřátel vzleťme žasnutí
         /: a k jásotu svých bratří. :/
         Pod naším krokem duní zem, my ustoupiti nemůžem,
         /: vždyť Bůh a vlast nám patří. :/
         Nechť slepci slouží modlám svým, a za přeludem bláznivým
         /: své kroky matné pletou. :/
         My v bratrské lásce pospolu za jasných písní hlaholu
         /: jdem věrni za svou metou. :/
         Jen tužme křídla svobodná. Až přijde chvíle rozhodná,
         /: ať z ocele jsou paže. :/
         Ať rozlomíme okovy, ať země tvář se obnoví,
         /: jak Bůh a vlast nám káže. :/
         Jsme orli smělí, oddaní, nás posměchu šíp nezraní,
         /: nás nikdo nerozdvojí. :/
         Aj jedna víra, jeden Bůh, a jedna síla, jeden duch,
         /: nás v jedno tělo pojí. :/
 
- Barunka Halodová – Sýkorová povzbudila všechny svým optimistickým pohledem do budoucna Orla. Přednesla též báseň od Boženy Javůrkové Láska.
- Sestra Marie Habartíková promluvila o těžkostech v získávání mladých vedoucích a cvičitelů. Mladí odchází na vysokoškolská studia a ve svém volném čase si raději jdou někam přivydělat, neboť v Orle nedostanou ani malou odměnu za dobře vykonanou cvičitelskou práci.
- Manželé Haluzovi pozdravili přítomné a vyjádřili radost ze setkání. Profesorka Věra Haluzová zdůraznila důležitost uspořádání Cantate a vyzvala k jeho pokračování a využití tak vzácné příležitosti vystupovat na prestižním místě lázní Luhačovic. JUDr. Jan Haluza vzpomněl dřívější orelské nadšení mladých Orlů a povzbuzoval stávající členy v práci, která je Bohu milá.
   Jiří Strogan promítal na plátno fotografie z různých orelských akcí a seznámil s novými webovými stránkami župy Velehradské.
   K příjemnému posezení posloužilo občerstvení, které napekly obětavé členky Orla jednotlivých zúčastněných jednot. Nechyběl ani zpěv slováckých písniček a na konec orelská Vzhůru Orle slovanský.
                                  Emilie Zemánková
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář