Jdi na obsah Jdi na menu
 


SLOVO STAROSTY ŽUPY VELEHRADSKÉ

27. 11. 2008

Sestry a bratři,

 

po úspěšném zvládnutí řady orelských akcí a úspěšné činnosti v jednotách v naší župě v tomto roce se zamýšlíme, jak dál v nadcházejícím období. Příští rok je rokem, kdy Orel bude slavit 100 let od svého vzniku.
   V minulém století neměl ČS Orel na růžích ustláno. Po pěti letech po svém založení musel velký počet členů ČS Orla nastoupit na bojiště I. světové války. Od roku 1918 se ČS Orel svobodně rozvíjel, rostl a zdokonaloval. Za druhé světové války byl zakázán. Od května 1945 do února 1948 nabyl ČS Orel nebývalého rozmachu jak v členské základně (Orel měl 200 tisíc členů), tak v činnosti sportovní, kulturní, duchovní i charitativní. Byl dobře metodicky veden a jeho členská základna byla velmi disciplinovaná, pracovitá a pilná. V té době byla práce se členskou základnou byla na vysoké organizační, metodické i didaktické úrovni.
   25. února 1948 se dostali k moci v ČSR komunisté, kteří nejen ČS Orel zakázali a nesměl vykonávat žádnou činnost, ale také zabavili veškerý majetek i finance a také zlikvidovali převážnou většinu vedoucích činitelů Orla i běžných členů tím, že je bezdůvodně a neoprávněně vzali do vyšetřovací vazby, tam je mučením donucovali k přiznáním k tomu, čeho se nikdy nedopustili, pak je odsoudili k trestům ztráty občanských práv, ztráty majetku a svobody a tak byli neoprávněně vězněni.
   Díky Bohu, že tato doba je za námi. Nesmíme zapomenout hrdinství našich bratří a sester.
   Dnes se nám v naší župě Velehradské daří. Máme fungující jednoty a tím i celou župu. Přitom víme, co máme zlepšovat.
   Naše župa má např. nejvíce družstev hrajících Orelskou florbalovou ligu, v jednotlivých jednotách naší župy probíhají pravidelné tréninky a cvičení v oddílech či skupinách. Ne náhodou ve finále OFL letos zvítězilo družstvo z naší župy, ve finále starších žáků v malé kopané také zvítězila družstva z naší župy. A tak bychom mohli pokračovat. V naší župě organizujeme pravidelně turnaje nebo závody v sálové kopané, v malé kopané pro všechny kategorie, ve florbalu, volejbalu, nohejbalu, stolním tenise ve velkém tenise, plavání, šachu, kuželkách, horských kolech, atletice, přespolním běhu. Na lyžařské závody jezdíme na nedaleké Valašsko. Jednotlivé jednoty si mohou změřit své síly a při tom nemusí jezdit daleko. V naší župě pracujeme také na poli duchovním a kulturním. Organizujeme účast na poutích (letos na Svatou horu u Příbrami, na Svatý Hostýn, na Provodov), organizujeme duchovní cvičení pro mládež a pro dospělé, besedu s důchodci, organizujeme soutěž v přednesu básní Zlatou révu, soutěž Orlů ve zpěvu písní – Orelský slavíček, literární a malířskou soutěž, pravidelně pořádáme župní ples.
   Naši členové mají velké možnosti sportovního, kulturního i duchovního vyžití. Jen je třeba ve větším počtu tyto možnosti využívat. Veškerá tato činnost vyžaduje dobrou organizační práci a finanční zajištění. I to se nám daří.
   A tak, sestry a bratři, zkusme všichni zlepšit organizátorskou práci v jednotách i v župě, zkusme pravidelně pracovat s členskou základnou, s našimi členy, aby se zapojili do činnosti.
   Zkusme všichni poctivěji cvičit a trénovat, naučme se novému, dříve nám neznámému, pracujme na sobě, zdokonalujme se pro sebe, pro rodinu, pro Orla i pro naši vlast.
   Dejte si do nového roku 2009, roku, kdy náš Orel bude mít 100 let od svého založení, nová předsevzetí a nové cíle. Víme, že „ slabý je ten, kdo ztratil v sebe vírů a malý je ten, kdo zná jen malý cíl“.
   Ke zlepšení naší činnosti v dalším období ať se přičiníme sami
a ať nám pomáhá náš Otec nebeský!
 Váš Ing. Antonín Zelina
starosta župy Velehradské
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář