Jdi na obsah Jdi na menu
 


Znění orelských modliteb a pochodu

5. 1. 2010

 

Modlitba sportovce

Pane, buď mám
trenérem, vedoucím, lékařem, učitelem života.
Pane, buď mám
spoluhráčem, rozhodčím, přítelem.
Protože ty jsi Pán,
Ty mi rozumíš a máš mě rád.
Tobě svěřuji svůj život.
Pomáhej mi, dnes a navěky. 

 

Orelská modlitba

Požehnej, Bože, orelské práci,

aby s Tebou začínala a s Tebou také končila.

Ke Tvé cti a chvále,

k dobru našich duší

a k blahu naší vlasti.

Amen.

 

Vzhůru, Orle slovanský 
sletový pochod z roku 1922
hudba: Dr. Rudolf Šetina
text: Vlad. Hornof.
 
Vzhůru, Orle slovanský, bílý Orle náš,
rodné země od věků byl jsi věrná stráž!
Silný spár a peruť máš, smělý je tvůj hled,
zápasu se nelekáš, v boj své děti veď!
V srdci lásku k národu, v duši víry vznět,
s tebou půjdem ku předu, nikdy o krok zpět!
Byť i povstal vrahů val zahřmí v český luh:
Vpřed jen, bratři, směle dál, k vítězství: Zdař Bůh!
 
Vzhůru, bílý Orle, spěj, vzepni peruť výš,
bouře těžkým zápolem k jasné metě blíž!
Volný letíš s výšin hor v slunka zlatý žár,
nezdrží tě vichrů vzdor, blesků děs a zmar!
Vyšších tužeb slunná říš slávy tvé je díl,
vytrvej a doletíš, zářná kyne cíl!
Vzhůru srdce, zocel sval, zjásej v světa kruh:
Vpřed jen, bratři směle dál, k vítězství: Zdař Bůh!
 
Česká vlast až zavolá za svá práva v boj,
sestro, bíla Orlice, chystej bratřím zbroj!
Stuhou bíločervenou oviň prapor náš,
ať jej chrání krví svou věrná naše páž!
V přední řady, Orle, vpřed, za svou rodnou zem,
blankytný tvůj zasviť šat v lesku zářivém!
Prapor výš, by hrdě vlál v boje třeskný ruch:
Vpřed jen, bratři, směle dál, k vítězství: Zdař Bůh!

Ó zdroji pravdy

modlitba Orelstva

hudba: F. Kejzl.
text: Jos. Rudolecký.
 
Ó zdroji pravdy, dobra všech krás,
veď k sobě Orla, veď k sobě nás.
Orlí perutí dej sílu k vzlétnutí
nad zloby nízkost nad bludu sráz.
 
Na zemi zrozen, svou vlast zde mám,
pro nebe určen má vlast i tam,
pro vlast obojí stát chci ve zbroji,
Bůh žehnej Orlu, Bůh žehnej nám.